logo

Công cụ và phần mềm

Thể loại chính

Khóa học Công cụ và phần mềm

course
 • Hiện có 3 Lớp học -
 • 6 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Matrix 9. Hướng dẫn khởi động và tắt phần mềm

 • 900000  1000000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 8 Lớp học -
 • 5 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Khay công cụ và các cửa sổ làm việc

 • 500000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 2 Lớp học -
 • 4 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Các công cụ trong Trasnform chủ yếu làm biến dạng thay đổi kích thước 1 - 3 chiều, vặn xoắn hoặc bẻ cong vật thể, ngoài ra cò..

 • 500000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 3 Lớp học -
 • 3 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Hướng dẫn tạo khối cơ bản

 • 5000000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 10 Lớp học -
 • 3 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Tạo hình bằng đường nét

 • 1000000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 3 Lớp học -
 • 4 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Cách tạo bề mặt trong môi trường 3d: Từ curve - đường nét

 • 1000000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 18 Lớp học -
 • 3 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Công cụ vẽ hoa văn và form mềm mại

 • 1500000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 1 Lớp học -
 • 3 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Bao gồm các công cụ trong Tool

 • 500000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)