logo

Giao diện và thao tác cơ bản

Khay công cụ và các cửa sổ làm việc

 • Không có xếp hạng
 • (0 Nhận xét)
 • 5 Học viên tham gia

Yêu cầu

 • Đã hoàn thành cài đặt phần mềm

Mô tả

Giới thiệu vùng làm việc bao gồm: Khay công cụ bên trái và 4 ổ không gian làm việc bên phải

Các khóa học gần đây

blog
Cập nhật mới nhất 2nd January 2021
 • 6
 • 5,000,000
 • 9,000,000
blog
Cập nhật mới nhất 14th October 2020
 • 3
 • 500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000

Thông tin giảng viên

instructor
Thông tin giảng viên