logo

Tạo khối và các loại giao nhau giữa các khối

Hướng dẫn tạo khối cơ bản

 • Không có xếp hạng
 • (0 Nhận xét)
 • 3 Học viên tham gia

Yêu cầu

 • Đã cài đặt phần mềm

Mô tả

Các khối giao nhau sẽ có các dạng như hàn dính, cắt bỏ, chia hoặc tạo ra vùng giao

Nội dung khóa học

Các khóa học gần đây

blog
Cập nhật mới nhất 2nd January 2021
 • 6
 • 5,000,000
 • 9,000,000
blog
Cập nhật mới nhất 14th October 2020
 • 3
 • 500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000

Thông tin giảng viên

instructor
Thông tin giảng viên