logo

Hướng dẫn các công cụ trong Surface

Cách tạo bề mặt trong môi trường 3d: Từ curve - đường nét

 • Không có xếp hạng
 • (0 Nhận xét)
 • 3 Học viên tham gia

Yêu cầu

 • Đã học xong cách vẽ các đường nét trong 3d

Mô tả

Cách tạo bề mặt trong môi trường 3d: Loft: Sweep: Curve network

Nội dung khóa học

Các khóa học gần đây

blog
Cập nhật mới nhất 2nd January 2021
 • 5
 • 5,000,000
 • 9,000,000
blog
Cập nhật mới nhất 14th October 2020
 • 2
 • 500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 2
 • 1500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 2
 • 1000000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000

Thông tin giảng viên

instructor
Thông tin giảng viên