logo

Cài đặt và giao diện cơ bản

Thể loại chính

Khóa học Cài đặt và giao diện cơ bản

course
 • Hiện có 3 Lớp học -
 • 7 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Matrix 9. Hướng dẫn khởi động và tắt phần mềm

 • 900000  1000000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 8 Lớp học -
 • 6 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Khay công cụ và các cửa sổ làm việc

 • 500000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 19 Lớp học -
 • 3 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Hướng dẫn bạn cách đo ni tay sao cho chính xác 70%

 • 5000000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)

course
 • Hiện có 9 Lớp học -
 • 5 Học viên
 • Tất cả cấp độ

Hướng dẫn render bằng keyshot

 • 5000000  9000000
 • Không có xếp hạng nào

 • (0 xếp hạng)