logo

Các công cụ trong Trasnform

Các công cụ trong Trasnform chủ yếu làm biến dạng thay đổi kích thước 1 - 3 chiều, vặn xoắn hoặc bẻ cong vật thể, ngoài ra còn có một số công cụ nâng cao như chỉnh các điểm hoặc tạo khung hiệu chỉnh cho vật thể.

 • Không có xếp hạng
 • (0 Nhận xét)
 • 4 Học viên tham gia

Yêu cầu

 • Đã cài đặt phần mềm và tạo được vật thể cơ bản

Mô tả

Đối tượng áp dụng của Transform rất rộng bao gồm điểm, đường nét, bề mặt và khối

Nội dung khóa học

Các khóa học gần đây

blog
Cập nhật mới nhất 2nd January 2021
 • 6
 • 5,000,000
 • 9,000,000
blog
Cập nhật mới nhất 14th October 2020
 • 3
 • 500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000

Thông tin giảng viên

instructor
Thông tin giảng viên