logo

Hướng dẫn vẽ mặt dây chuyền

Các loại mặt dây chuyền thường gặp

 • Không có xếp hạng
 • (0 Nhận xét)
 • 3 Học viên tham gia

Yêu cầu

 • Đã thành thạo các công cụ dựng hình cơ bản

Mô tả

- Mặt dây dạng chia cung đều - Mặt xỏ dây phía sau - Vẽ khoen đầu - Mặt dây dancing diamond

Nội dung khóa học

Các khóa học gần đây

blog
Cập nhật mới nhất 2nd January 2021
 • 6
 • 5,000,000
 • 9,000,000
blog
Cập nhật mới nhất 14th October 2020
 • 3
 • 500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1500000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000
blog
Cập nhật mới nhất 13th October 2020
 • 3
 • 1000000

Thông tin giảng viên

instructor
Thông tin giảng viên